PHOTO BOOK JUDO AIR

CLIENT:
Bueno Books!
AGENCY:
-
ART DIRECTOR:
AKITO KIGUCHI
DESIGNER:
AKITO KIGUCHI
REIKA IIMURA
SATOKO SHIMONISHI
PHOTOGRAPHER:
YOSHIRO HIGAI